ภาษาไทย

page

รับสมัครตำแหน่ง

   Job Opportunity

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้ด้านสติกเกอร์ลาเบล สินค้ากลุ่ม POS, สินค้ากลุ่ม Barcode, จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม Modern Trade จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ที่สามารถใช้ในงานได้ (บริษัทมีค่าน้ำมันให้)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และทำการปิดการขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ และปิดการขาย และรักษาลูกค้าให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง
 • รักษายอดขายจากลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่ เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย
 • เข้าประชุมฝ่ายขายเพื่อรายงานยอดขาย ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ยังไม่ปิดการขาย และสรุปปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน
 • จัดทำรายงายการเข้าพบลูกค้า/ติดต่อลูกค้าทุกวันทำการ และสรุปยอดขายทุกๆสัปดาห์
 • มี Admin ของทีมช่วยจัดการเกี่ยวกับเอกสารด้านงานขาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ด้าน Business Process หรือ System Analysis จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการ Present หรือนำเสนอสินค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานก่อนขาย (Presales Support) เช่น การออกแบบระบบ เพื่อนนำเสนอ การเขียนความต้องการด้านเทคนิค สามารถจัดทำ Presentation , Comply หรือ TOR และอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อ Present Solution, Get Requirement พร้อมกับฝ่ายขาย และนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ Solution สำหรับลูกค้า
 • ประสานงานกับ Software Development เพื่อพัฒนาระบบสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • งานอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นโดยได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

 

                                                                                               ผู้สนใจสมัครงานกรุณาส่งข้อมูลส่วนตัวหรือติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง
                                                                                                                   บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด
                                                                                                2/2 ม. 9 ซ.พงษ์ศรี ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
                                                                                                                 โทรศัพท์ 0-2433-2844,089-888-5770
                                                                                                Email :supavadee@quadel.co.th, chanrit@quadel.co.th 


07 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 10428 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
4672807
Engine by shopup.com