TH   |  EN
เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

 

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001)

เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสติกเกอร์ป้ายราคาสำหรับธุรกิจค้าปลีก และขยายไปในงาน

สติกเกอร์สำหรับติดสินค้าทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาการ

ดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาระบบ

งานระบบคลังสินค้า จัดส่ง สิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการให้บริการ

ภายใต้มาตรฐาน 

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • Green Industry (โรงงานสีเขียว) 
  • GHPs/HACCP

บริษัทฯ   มีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ตามที่มาชื่อบริษัทฯ Quality Delivery : Quadel ด้วยประสบการณ์กว่า20 ปี

บริษัทฯได้พัฒนาและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งจากกลุ่ม

ลูกค้าโมเดิร์นเทรด โรงพยาบาล กลุ่มสินค้าแปรรูปโลจิกติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร และอื่นๆ ประกอบกับประสบการณ์ของทีมงานที่มีความเข้มแข็ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาไปในด้านการให้บริการโซลูชั่นให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ

อาทิ เช่นกลุ่ม  โรงพยาบาล กลุ่มโมเดิร์นเทรด และคลังสินค้า  

 

 

คุณทัศรัตน์ สถิระ

กรรมการผู้จัดการ
     

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของเรา
2001

ก่อตั้งขึ้นโดยริเริ่มจาการผลิตสติกเกอร์ฉลากสินค้าต่างๆโดยเป็น Partner กับผู้ร่วมลงทุนชาวญี่ปุ่น Treaoka Seiko ภายใต้แบรนด์ "DIGI" ซึ่งมีประสบการณ์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องชั่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆทั่วโลกมามากกว่า 100 ปี

 

2011

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตจนได้ ISO 9001:2008 (August 2011)

 

2012

จากการที่ทางบริษัทฯเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย)จำกัด ทางบริษัทเอปสันฯได้มอบ Certificate EPSON Authorized Service Center in Thailand (2012)

2013

เพิ่มกำลังการผลิตโดยลงทุนนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องพิมพ์ Intermittent Letterprees  SANKI (2013)

2017

จากที่เดิมโรงงานผลิตประจำอยู่   ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่ทาง   บริษัทฯได้ย้ายฝ่ายผลิตไปตั้งอยู่ที่ อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ในปีเดียวกันนี้ได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยลงทุนนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยได้นำเทคโนโลยีที่นำสมัยเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น Zonten (2017)

2018

ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน ทางบริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ จึงได้เพิ่มในส่วนของ Solution และเปลี่ยนชื่อเป็น Quadel Solution Printing ในปี 2018 ปีแรกที่ได้นำเอา Solution มาขาย

2019

หลังจากที่ได้ย้ายฐานการผลิต   ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินธุรกิจตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด จนได้รับมาตรฐาน  ISO 14001:2015 (10 Nov 2019).

2020

ทางบริษัทได้รับคัดเลือกเป็น Premier Business Partner ในส่วนของ Advanced Supplies Specialists และ Healthcare Specialist จากทาง บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด Certificate of Authorization "Premier Business Partner" (Product Specializations: Advanced Supplies Specialist, Healthcare Specialist) 2022

2022
  • การนำมาตรฐาน GHPs&HACCP
    (Good Hygiene Practices)& (Hazard Analysis Critical Control Point) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
  • ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงาน อ.บางเลน
  • เพิ่มเครื่องจักรใหม่ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อรองรับการผลิตจากการขยายธุรกิจ

 
                                 

วิสัยทัศน์

- Deliver with Quality to Sustainable Growth

ส่งมอบความยั่งยืนด้วยคุณภาพ 

                                          
                                 

พันธกิจ

 - ส่งมอบความยั่งยืนในธุรกิจการพิมพ์ให้กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

 - ส่งมอบโซลูชั่นตามที่องค์กรต้องการ ตั้งแต่การออกแบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์บริการด้าน ระบบเครือข่าย บริการซ่อมบำรุง

 
                                         
   

ค่านิยมองค์กร
Q

Quality of work

S

Solution to make customer growth

P

People for juyful


ใบรับรอง
ISO 9001:2008

เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการ

ISO 14001:2015

เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Green Industry

อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบ กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่ อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GHPs&HACCP

GHPs คือ ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหารหรืออยู่ในห่วงโซ่อาหาร นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ในระดับสากล

HACCP คือ ระบบควบคุมการผลิต การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย จากอันตรายจากสารเคมี เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม

Zebra Business Partner

ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง  ได้รับการรับรองว่า  เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Zebra  และได้รับการแต่งตั่งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ความชำนาญเป็นพิเศษ สำหรับสินค้า กลุ่มซัพพลายและสินค้ากลุ่ม เฮลท์แคร์

Zebra Certified Technical Associate 2023

เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Zebra และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ทางเทคนิค ทักษะ และความสามารถขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ RFID ของ Zebra ปี 2023

Zebra Certified Technical Associate 2024

เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Zebra และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ทางเทคนิค ทักษะ และความสามารถขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ RFID ของ Zebra ปี 2024

Zebra Certified Sales Associate 2024

เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Zebra และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้ ทักษะ

และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ RFID ของ Zebra ปี 2024

Newland AIDC Authorized Partner

เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ Newland AIDC

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้ ดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ