ภาษาไทย

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

QUALITY DELIVERY : QUADEL

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2544  (ค.ศ. 2001) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสติกเกอร์ป้ายราคาสำหรับธุรกิจค้าปลีก และขยายไปในงานสติกเอร์สำหรับติดสินค้าทั่วไปรวมถึงอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาระบบงาน  ระบบคลังสินค้า จัดส่ง สิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการให้บริการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

Read More About Us

POS

PRINTER

STICKER

WEIGHING SCALE

ผู้เข้าชม :
5705443

Barcode Printer,Label, ระบบ POS, thermal paper

Barcode Printer,Label, ระบบ POS, thermal paper

Engine by shopup.com