ภาษาไทย

ดูบทความร่วมบริจาครองเท้า ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมบริจาครองเท้า ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่: กิจกรรม

เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ได้เข้ามอบรองเท้า ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ณ โรงเรียนบ้านด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสือ ม.๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

♥ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ ♥

 

03 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 68 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3871659
Engine by shopup.com