ภาษาไทย

ดูบทความประกาศมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

ประกาศมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

หมวดหมู่: กิจกรรม
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
มีการแพร่กระจายของเชื้อไปทั่วโลก และมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ซึ่งกำลังจะเข้าใกล้ระดับที่ 3
 
บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งภายในและภายนอก 
 
1. สวมใส่ผ้าปิดจมูกตลอดเวลาที่เข้ามาในพื้นที่ บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุด Security ก่อนเข้าบริษัทฯ หากพบว่า
            อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ
3. ล้างมือแอลกอฮอล์เจล ที่จุด Security ก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ ทุกครั้ง
 
ทั้งนี้ทางบริษัท ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

 

  ข้อควรปฏิบัติผู้มาติดต่อ (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน)  

 

  ข้อควรปฏิบัติผู้มาติดต่อ (โรงงานบางเลน)  

13 เมษายน 2563

ผู้ชม 223 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3872485
Engine by shopup.com