ภาษาไทย

ดูบทความโครงการ แบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชน "คนบ้านเดียวกัน"

โครงการ แบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชน "คนบ้านเดียวกัน"

หมวดหมู่: กิจกรรม
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม CSR

" โครงการ แบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชน "

คนบ้านเดียวกัน

ณ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ อ.บางเลน จ. นครปฐม

กิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPF, เทเวศน์การพิมพ์

พันธมิตรทางการค้าที่น่ารักของบริษัทฯ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

เรายังมีกิจกรรมดีๆ อีกเยอะมาก ที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมตามโอกาสต่างๆ

และบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่ทำให้เรามีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ค่ะ

 

24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 163 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3871598
Engine by shopup.com