ภาษาไทย

ดูบทความร่วมทำบุญ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก

ร่วมทำบุญ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก

หมวดหมู่: กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ร่วมทำบุญกับลูกค้า DHL และกลุ่มฅนปั้นดิน สานฝันปันใจเพื่อเด็กไทยในชนบท

ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และสนันสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน การสอน

อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าและยาเวชภัณฑ์ต่างๆ

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึงในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาประเทศชาติ

 

 

27 มกราคม 2563

ผู้ชม 223 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3871687
Engine by shopup.com