ภาษาไทย

ดูบทความโครงการจิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4

โครงการจิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4

หมวดหมู่: กิจกรรม

โครงการจิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 25623

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัดจำปา ก่อนเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

ครั้งนี้ ทีมงานจิตอาสาได้ ปรับปรุงภูมืทัศน์ ทั้งตัดต้นไม้ กวาดลานวัด ตัดหญ้าที่โบสถ์ ที่ขึ้นรกในช่วงหน้าฝน

และกิจกรรมจิตอาสานี้ ทางบริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความดีด้วยหัวใจ ในครั้งต่อๆไป

 

22 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 283 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3384578
Engine by shopup.com