ภาษาไทย

ดูบทความมอบเครื่อง Label Printer ยี่ห้อ HPRT ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มอบเครื่อง Label Printer ยี่ห้อ HPRT ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมวดหมู่: กิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ทางบริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ได้ทำการ มอบเครื่อง Label Printer ยี่ห้อ HPRT จำนวน 100 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงพยาบาล

เพิ่มความรวดเร็ว ลดการผิดพลาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

โดยพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

22 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 615 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3871635
Engine by shopup.com