ภาษาไทย

ดูบทความ“ปลูกป่าชายเลน ตามศาสตร์พระราชา”

“ปลูกป่าชายเลน ตามศาสตร์พระราชา”

หมวดหมู่: กิจกรรม

“ปลูกป่าชายเลน ตามศาสตร์พระราชา” 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

รวมพลังปลูกป่าชายเลนตามศาสตร์พระราชา ณ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

 

ควอเดลฯ  ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงเฉพาะการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น 

ควอเดลฯ  ยังคงตระหนักถึงการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของควอเดลฯ  โดยการจัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง

เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

22 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 550 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3536655
Engine by shopup.com