ภาษาไทย

ดูบทความออกบูธแสดงสินค้า งานวันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก ครบรอบ 61 ปี

ออกบูธแสดงสินค้า งานวันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก ครบรอบ 61 ปี

หมวดหมู่: กิจกรรม

เช้าวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้าใน

"วันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก  ครบรอบปีที่ ๖๑ วิทยาลัยการทัพบก"

ได้ถือกำเนิดเมื่อ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๐ 

โดยงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานในพิธี  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์  (เสนาธิการทหารบก)

 

ภารกิจของวิทยาลัยการทัพบก ที่ได้รับมอบจากกองทัพบก

คือ ให้การฝึก และศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทาง ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบ

และการบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการของ กระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่างๆ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ระดับสูงได้ ร่วมมือในการค้าคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วย

ระดับกองทหารขนาดใหญ่ ขึ้นไป โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ภายในงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ได้นำสินค้าร่วมจัดแสดงมากมาย

Card Printer ZXP7 /  Inkjet Label TM-C3510 / Wristband HC100 / Barcode Printer GT800 / 

Mobile Printer ZQ320 /  Barcode Scanner DS4308HC,CS4070 / Mobile computer TC25

 

 

23 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 506 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3384560
Engine by shopup.com