ภาษาไทย

ดูบทความบริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

หมวดหมู่: กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด   

ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานของ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม

บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด  ดำเนินกิจการตัดแต่งสุกรแบบอุตสาหกรรม

เพื่อป้อนเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอาหารเป็นหลัก มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

>> โรงงานผลิตในระบบ GMP,HACCP << 

 >> ได้มาตรฐาน ISO <<

>> มาตรฐานการส่งออก (EST NO.294) <<

ตัวแทนของ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด  ได้ให้การต้อนรับและ

บรรยายข้อมูลด้านการผลิตพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงาน

เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ

และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

 

 

23 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1303 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3375584
Engine by shopup.com