ภาษาไทย

ดูบทความบริษัท สานิตแอนด์ซันส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท สานิตแอนด์ซันส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

หมวดหมู่: กิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  คุณสุวารี นิยมกิจ พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท สานิตแอนด์ซันส์ จำกัด 

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน   บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด 

 

                ตัวแทนของ ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง ได้ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลด้านการผลิตพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงานลูกค้า ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ 

ตัวแทนของสานิตแอนด์ซัน ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการบวนการผลิต 

การตรวจสอบคุณภาพ ก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทุกราย  

 

             บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 :2015  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ

เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร  

 

 

 

 

 

23 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1759 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3536104
Engine by shopup.com