ภาษาไทย

ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

About Us

 
บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด 

QUADEL SOLUTION PRINTING CO.,LTD.

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2544  (ค.ศ. 2001) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสติกเกอร์ป้ายราคาสำหรับธุรกิจค้าปลีก และขยายไปในงานสติกเกอร์สำหรับติดสินค้าทั่วไปรวมถึงอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาระบบงาน  ระบบคลังสินค้า จัดส่ง สิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการให้บริการ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ตามที่มาชื่อบริษัทฯ Quality Delivery : Quadel ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯได้พัฒนาและได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มลูกค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด  โรงพยาบาล  กลุ่มสินค้าแปรรูป  โลจิกติกส์  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอื่นๆ ประกอบกับประสบการณ์ของทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาไปในด้านการให้บริการโซลูชั่นให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆอาทิ เช่นกลุ่ม      โรงพยาบาล กลุ่มโมเดิร์นเทรด และคลังสินค้า  

         คุณทัศรัตน์ สถิระ
         กรรมการผู้จัดการ    

        

ouR STORY     

                                 

CORE VALUES

จากการที่ทางบริษัทควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้งจำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี เรามุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และจัดส่งรวดเร็วตามกำหนด เราเชื่อมั่นเสมอมาว่าการให้บริการและผลิตสำค้าที่ได้คุณภาพ ทางผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจและไว้ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราในครั้งต่อไป นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ เราให้ความสำคัญ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการโซลูชั่นที่เรานำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ เรายังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพ โดยได้เลือกจับมือกับพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับการยอมรับ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามที่เราได้เคยทำมาแต่ต้น
CERTIFICATE


15 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 29179 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
5705373
Engine by shopup.com