ภาษาไทย

ดูบทความกิจกรรมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของใช้ให้บุคคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของใช้ให้บุคคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่: กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
บริษัท ควอเดล และ Zebra บริจาคน้ำผลไม้สกัดเย็น
เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

15 สิงหาคม 64

คุณทัศรัตน์ สถิระ ได้ร่วมกับเพื่อน สจว.รุ่น 120 (สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง)
สถาบันป้องกันประเทศ และเลขานุการกรมอุตุนิยมวิทยา
มอบสิ่งของใช้ จำเป็นสำหรับศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ รพ. สนามเขตบางนา
โดยมี นาง โศธยา วัธชนะ ผอ.เขตบางนาเป็นผู้รับมอบ

 

 


วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ ไปเป็นตัวแทน นักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64
มอบของใช้จำเป็น เพื่อมอบต่อให้รพ.สนาม ของ กองทัพบก
โดยมี พลตรีมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผบ. วิทยาลัยการทัพบก เป็นผู้รับมอบ
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ ไปเป็นตัวแทน เพื่อนๆวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64
สนับสนุนอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ ไปเป็นตัวแทน เพื่อนๆวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64
สนับสนุนอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

 

 

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 952 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
5700617
Engine by shopup.com