ภาษาไทย

ดูบทความกิจกรรม ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ปี 2564

กิจกรรม ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ปี 2564

หมวดหมู่: กิจกรรม

"โควิด 19 ยังไม่จบ การ์ดห้ามตก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน"

บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

บริษัทฯได้จัดพิมพ์สติกเกอร์ คัดกรองอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ

เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ เลขาสมาคมแห่งวิทยาการทัพบก พร้อม นายก สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก
มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 400 ขวด
โดยมี
 พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ผู้รับมอบ

 
 

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ นำเครื่องสแกนอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์
และสติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 100,000 ดวง มอบให้หน่วยบัญชาการทหาร
โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้รับมอบ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
บจก.ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง คุณทัศรัตน์ สถิระ นำสติ๊กเกอร์คัดกรองจำนวน 100,000 ดวง
สนับสนุนโรงพยาบาลสุขภาพตำบลวัดยอดพระพิมลโดยมี “ผอ.รพ.นายกิตติศักดิ์ จรัสทอง”ผู้รับมอบ
เพื่อทาง รพ.จะได้รับไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 

2 มิถุนายน 2564
คุณทัศรัตน์ สถิระ ได้นำ เครื่องสแกนอุณหภูมิ จ่ายแอลกอฮอล์
มอบให้กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อนำไปใช้คัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันโรค COVID-19
 

25 พฤษภาคม 64
คุณทัศรัตน์ สถิระ ได้นำเครื่องสแกนอุณหภูมิ จ่ายแอลกอฮอล์พร้อมทั้งขนมคบเคี้ยว

มอบให้กรมพลาธิการ ทหารบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เดือนร้อน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทางกรมพลาธิการจะนำไปแจกจ่าย ให้กับชุมชนเขตคลองเตย

โดยมี พลโทกิตติชัย วงศ์หาญเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 814 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
5700666
Engine by shopup.com