ภาษาไทย

ดูบทความโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

หมวดหมู่: กิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

ได้เล็งเห็นสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ จึงจัด "โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกๆปี

ในปีนี้ได้ร่วมมือกับ "รพ.นครธน" เข้ามาตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานของเรา

เริ่มจาก ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ตรวจวัดสายตา เจาะเลือด ตรวจหาค่าน้ำตาล

ค่าไขมัน สมรรถภาพการทำงานของตับ/ไต และอื่นๆ เอกซเรย์ดิจิตอล ตรวจวัดคลื่นหัวใจ

ตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด และตรวจร่างกายโดยแพทย์

บริษัทเชื่อว่า อาหารดี อารมณ์ดี ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพประจำปี และต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 

 

22 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 933 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3375578
Engine by shopup.com