ภาษาไทย

ดูบทความบริษัท ไบโอแลป จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท ไบโอแลป จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด

หมวดหมู่: กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  บริษัท ไบโอแลป จำกัด   ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานของ บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. 

   

ตัวแทนของ ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง  ได้ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลด้านการผลิตพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงาน

เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ตามมารฐาน ISO 9001:2015 

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร 

 

 

23 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 2042 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
3557270
Engine by shopup.com